Verkstad / SERVICE

Vi erbjuder service och reparationer av samtliga motorcykelfabrikat.

Vi har över 20 års erfarenhet inom motorcykelteknik. Vår verkstadspersonal har tidigare arbetat som servicekonsult hos majoriteten av Skånes motorcykelhandlare och besitter väldigt stor kunskap av samtliga motorcykelfabrikat.

Vi erbjuder även våra kunder fri lånebil eller MC under din service.

Få en serviceoffert!

Välj typ av service

Årsservice MC inkl. material - 1.995kr
 • Byte av motorolja
 • Byte av oljefilter
 • Kontroll bakväxel olja (kardan drift)
 • Justering och smörjning kedja (justering drivrem)
 • Fuktkontroll bromsvätska
 • Slitage kontroll bromsbelägg
 • Kontroll däckslitage och torrsprickor
 • Kontroll lufttryck i däck
 • Uppmätning och laddning av batteri
 • Justering gasspel
 • Justering och smörjning av reglage
 • Funktionskontroll lampor
 • Kontroll styrlager
 • Smörjning av stöd, fotpinnar och bromsreglage
 • Provkörning
 • Stämpel i servicebok
 • Serviceprotokoll
Årsservice Harley Davidson inkl. material - 2.995kr
 • Byte av motorolja
 • Byte av primär olja
 • Byte olja växellåda
 • Byte av oljefilter
 • Kontroll bakväxel olja (kardan drift)
 • Justering och kontroll drivrem
 • Fuktkontroll bromsvätska
 • Slitage kontroll bromsbelägg
 • Kontroll däckslitage och torrsprickor
 • Kontroll lufttryck i däck
 • Uppmätning och laddning av batteri
 • Justering gasspel
 • Justering och smörjning av reglage
 • Funktionskontroll lampor
 • Kontroll styrlager
 • Smörjning av stöd, fotpinnar och bromsreglage
 • Provkörning
 • Stämpel i servicebok
 • Serviceprotokoll
Årsservice moped inkl. material - 1.495kr
 • Byte av motorolja
 • Kontroll bakväxel olja (kardan drift)
 • Justering och smörjning kedja (kontroll drivrem)
 • Fuktkontroll bromsvätska
 • Kontroll 2-taktsolja
 • Kontroll tändstift
 • Slitagekontroll bromsbelägg
 • Kontroll däckslitage och torrsprickor
 • Kontroll lufttryck i däck
 • Uppmätning och laddning av batteri
 • Justering gasspel
 • Justering och smörjning av reglage
 • Funktionskontroll lampor
 • Kontroll styrlager
 • Smörjning av stöd, fotpinnar och bromsreglage
 • Provkörning
 • Stämpel i servicebok
 • Serviceprotokoll

Servicearbete inkl. material

Felsökning per timme - 995kr

Vid ospecifika fel på motorcykeln använder vi felsökningstimmar för att lokalisera och åtgärda felet. Priset per timme uppgår till 995kr.

Bromsvätska byte fram - 395kr

Bromsvätskan i din motorcykel drar till sig fukt när temperaturen i bromssystemet förändras, detta sker vid inbromsning då värmen från bromsbelägg och bromsok påverkar bromsvätskan.

Vi rekommenderar att du byter bromsvätska inom 24 månader. 


Priset avser motorcykel med 2 bromsok fram.

Bromsvätska byte fram och bak - 595kr

Bromsvätskan i din motorcykel drar till sig fukt när temperaturen i bromssystemet förändras, detta sker vid inbromsning då värmen från bromsbelägg och bromsok påverkar bromsvätskan.

Vi rekommenderar att du byter bromsvätska inom 24 månader. 


Priset avser byte av bromsvätska bakre bromssystem och främre bromssystem.

Bromsvätska byte bak - 295kr

Bromsvätskan i din motorcykel drar till sig fukt när temperaturen i bromssystemet förändras, detta sker vid inbromsning då värmen från bromsbelägg och bromsok påverkar bromsvätskan.

Vi rekommenderar att du byter bromsvätska inom 24 månader. 


Priset avser byte av bromsvätska i bakre bromssystem.

Kopplingsvätska byte - 295kr

Kopplingsvätskan i din motorcykel drar till sig fukt när temperaturen i kopplingssystemet förändras, detta sker då värmen från kopplingscylinder och motor påverkar vätskans temperatur.

Vi rekommenderar att du byter kopplingsvätska inom 24 månader. 


Priset avser byte av kopplingsvätska på motorcykel.

Gaffelservice två lösa ben - 1.995kr

Framgaffelns uppförande påverkas av gaffeloljans tjocklek (viskositet), om man byter till en tjockare olja bli gaffeln hårdare och långsammare i returfjädringen.

 • Gaffelbenen demonteras och rengörs från avlagringar och olja.
 • Nya packboxar monteras och bussningar samt slitage ytor inspekteras.

 • Ny olja fylls på efter önskad mängd och viskositet, om du inte har några specifika önskemål på setup används original specifikationer som anges av tillverkaren.


Priset avser inkommande med lösa gaffelben som är demonterade från motorcykeln.

Gaffelservice kpl. MC - 2.995kr

Framgaffelns uppförande påverkas av gaffeloljans tjocklek (viskositet), om man byter till en tjockare olja bli gaffeln hårdare och långsammare i returfjädringen.

 • Gaffelbenen demonteras och rengörs från avlagringar och olja.
 • Nya packboxar monteras och bussningar samt slitage ytor inspekteras.

 • Ny olja fylls på efter önskad mängd och viskositet, om du inte har några specifika önskemål på setup används original specifikationer som anges av tillverkaren.


Priset avser inlämning av hel motorcykel, vi demonterar och monterar gaffelbenen från motorcykeln och utför arbetet.

Rekonditionering - 2.995kr

Din motorcykel tvättas grundligt med marknadsledande produkter från vår samarbetspartner Meguiars.

Efter tvätt och tork inleds en noggrann 3-stegs polering av lackerade ytor, kromade ytor poleras och putsas som avslutande steg i arbetet.


Samtliga produkter som används kommer från Meguiars sortiment och vi utlovar ett fantastiskt resultat.

Priset avser normalstor motorcykel utan lackerade väskor.

Servicearbete exkl. material

Drivpaket byte - 1.495kr

Drivpaketet på din motorcykel bör bytas inom 2.500-3.000 mil vid normal körning.

Detta arbete avser demontering och montering av kedja, bakdrev och framdrev.

Priset avser enbart arbetskostnaden, kostnad för drev och kedja tillkommer.

Bromsbelägg byte fram och bak - 795kr

Det är väldigt viktigt att hålla koll på bromsbeläggens slitage.

Om man inte byter dessa i tid kommer bromsskivorna att bli skadade och bromsförmågan avsevärt försämrad.

Slitaget på bromsbeläggen är varierande efter körsätt och handhavande.

Priset avser byte av bromsbelägg i främre samt bakre bromsok.

Bromsbelägge byte fram - 395kr

Det är väldigt viktigt att hålla koll på bromsbeläggens slitage.

Om man inte byter dessa i tid kommer bromsskivorna att bli skadade och bromsförmågan avsevärt försämrad.

Slitaget på bromsbeläggen är varierande efter korsätt och handhavande.

Priset avser byte av bromsbelägg i främre bromsok.

Bromsbelägge byte bak - 295kr

Det är väldigt viktigt att hålla koll på bromsbeläggens slitage.

Om man inte byter dessa i tid kommer bromsskivorna att bli skadade och bromsförmågan avsevärt försämrad.

Slitaget på bromsbeläggen är varierande efter korsätt och handhavande.

Priset avser byte av bromsbelägg i bakre bromsok.

Byte bakdäck - 695kr

Bakhjulet på motorcykeln demonteras och däcket krängs av, vi rengör fälgen och inspekterar ventil och tätnings ytor.

Ett nytt däck monteras och fylls med efterfrågat lufttryck samt balanseras.

Hjulet monteras på motorcykeln och kedjan justeras och smörjs in.

Byte framdäck - 695kr

Framhjulet på motorcykeln demonteras och däcket krängs av, vi rengör fälgen och inspekterar ventil och tätnings ytor.

Ett nytt däck monteras och fylls med efterfrågat lufttryck samt balanseras.

Hjulet monteras och bromsbelägg inspekteras.

Byte fram- och bakdäck - 1.295kr

Bakhjulet på motorcykeln demonteras och däcket krängs av, vi rengör fälgen och inspekterar ventil och tätnings ytor.

Ett nytt däck monteras och fylls med efterfrågat lufttryck samt balanseras.

Hjulet monteras på motorcykeln och kedjan justeras och smörjs in.

Framhjulet på motorcykeln demonteras och däcket krängs av, vi rengör fälgen och inspekterar ventil och tätnings ytor.

Ett nytt däck monteras och fylls med efterfrågat lufttryck samt balanseras.

Hjulet monteras och bromsbelägg inspekteras.

Besiktningskontroll - 595kr

Inför besiktningen är det bra att kontrollera motorcykelns funktion.


Vi kontrollerar följande:

 • Ljusbild
 • Fram och bakljus
 • Blinkers
 • Bromsljus
 • Tuta
 • Placering av reflex
 • Ljudnivå
 • Däckmönster
 • Lufttryck
 • Bromsbelägg
 • Bromsvätska

Priset avser kontroll inför besiktning, besiktning ingår ej.

Besiktning av MC 1.195kr

Inför besiktningen kontrollers följande:

 • Ljusbild
 • Fram och bakljus
 • Blinkers
 • Bromsljus
 • Tuta
 • Placering av reflex
 • Ljudnivå
 • Däckmönster
 • Lufttryck
 • Bromsbelägg
 • Bromsvätska

Vi ombesörjer tidsbokning samt transport till och från besiktningsstation.

Motorcykeln lämnas ut nybesiktigad och godkänd med tillhörande besiktningsprotokoll.

Priset avser kontroll inklusive besiktning.

Övriga specificerade arbeten per förfrågan
info@motormedlarna.se